Strona główna

Incontro to po włosku spotkanie – tak też nazwałam moją działalność terapeutyczną, która jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem, jego emocjami i postrzeganiem świata. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, posiadam certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej wydany przez Oxford Therapy Centre.

Praktykę kliniczną prowadzę od 2006 roku, posiadam dyplom magistra psychologii o specjalizacji psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Studia ukończyłam w 2005 roku i od tej pory doświadczenie zdobywałam prowadząc terapię indywidualną i grupową w poradniach i oddziałach dziennych leczenia depresji i zaburzeń lękowych, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkoląc i superwizując kadrę pracującą z osobami niepełnosprawnymi oraz prowadząc działania konsultacyjne i diagnostyczne.

Jestem członkiem i licencjonowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (licencja nr 185), swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prowadzę terapię własną dla przyszłych terapeutów w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.

Zapraszam do kontaktu,
Anna Żylis

„Im bardziej możesz się śmiać, gdy jesteś szczęśliwy, płakać gdy jesteś smutny, używać złości aby wyznaczyć granice, kochać z pasją oraz dawać i otrzymywać ciepło w pełny i otwarty sposób, tym dalej jesteś od cierpienia” – Leslie Greenberg