Anna Żylis
+48 511 863 372
terapia@in-contro.pl

Incontro to po włosku spotkanie – tak też nazwałam moją działalność terapeutyczną, która jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem, jego emocjami i postrzeganiem świata. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, posiadam certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej wydany przez Oxford Therapy Centre.

Praktykę kliniczną prowadzę od 2006 roku, posiadam dyplom magistra psychologii o specjalizacji psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Studia ukończyłam w 2005 roku i od tej pory doświadczenie zdobywałam prowadząc terapię indywidualną i grupową w poradniach i oddziałach dziennych leczenia depresji i zaburzeń lękowych, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkoląc i superwizując kadrę pracującą z osobami niepełnosprawnymi oraz prowadząc działania konsultacyjne i diagnostyczne.

Jestem członkiem i licencjonowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (licencja nr 185), swoją pracę poddaję stałej superwizji w ośrodku Poza Schematami w Warszawie.

Prowadzę terapię własną dla przyszłych terapeutów w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapię schematu. Lubię wspierać moich pacjentów w zmianach oraz przejmowaniu odpowiedzialności za swoje życie. Wyobrażam sobie, że towarzysząc im idziemy razem przez kawałek drogi, a to proces który zmienia i wzbogaca także i mnie. Jestem za to bardzo wdzięczna i staram się ze swojej strony dawać dużo zaangażowania i entuzjazmu.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna bazuje na założeniu, że to nie same zdarzenia i doświadczenia mają na nas wpływ, ale to jakie nadajemy im znaczenie. W terapii poznawczo-behawioralnej pacjent i terapeuta współpracują w rozwinięciu sposobu rozumienia problemu pacjenta akceptowanego przez obie strony oraz zidentyfikowaniu charakterystycznej dla danego pacjenta wzorca zależności myśli, emocji i zachowania, a także wpływu, jaki ma on na codzienne funkcjonowanie.

Terapia opiera się na zasadach współpracy, aby pogłębić wgląd w charakterystyczny dla klienta sposób postrzegania i organizowania swojego świata, a także uelastycznić te z elementów postrzegania, które przez swoją nieadekwatność i zniekształcenia przyczyniają się do podtrzymania trudności i nieprzystosowawczych sposobów funkcjonowań.

W nurcie TPB powstało najwięcej metodologicznie poprawnych badań nad skutecznością psychoterapii w odniesieniu do zaburzeń psychiatrycznych, wymienionych w Amerykańskiej Klasyfikacji Zaburzeń (DSM IV-R).

W jakim rodzaju problemów może pomóc terapia poznawcza?

Nurt poznawczo-behawioralny szczyci się rosnąca popularnością oraz udokumentowanymi osiągnięciami w skutecznym leczeniu między innymi:

 • Lęku i napadów paniki, agorafobii
 • Lęku społecznego
 • Zaburzeń depresyjnych
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (myśli i czynności natrętnych)
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń zachowania i emocji np. tików
 • Nieadekwatnej złości
 • Uzależnień
 • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • Zaburzeń snu

Terapia schematu

Obok tradycyjnego podejścia poznawczo-behawioralnego jestem entuzjastką terapii schematu oraz nurtu mindfulness, które umożliwiają pracę na kanale emocjonalnym oraz wspierają układanie się w życiu ze sprawami bądź doświadczeniami, których nie możemy zmienić. Terapia Schematu jest innowacyjnym, zintegrowanym podejściem terapeutycznym, które rozwinęło się z tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej. Pojęcie schematu wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, idei psychodynamicznych oraz terapii skoncentrowanych na emocjach. W odróżnieniu od terapii poznawczo-behawioralnej, terapia schematu kładzie nacisk na wzory zachowań przejawiane na przestrzeni całego życia, techniki zmiany emocjonalnej i relację terapeutyczną opartą na współpracy i empatii.

Schemat jako zbiór głębokich, powiązanych z kluczowymi emocjami przekonań wydatnie wpływa na postrzeganie siebie I otoczenia, „organizuje” sposób przetwarzania emocji, myślenia, zachowania, tworzenia relacji oraz rozumienia świata. To także wzór rozpoczynający się w dzieciństwie często odtwarzający się w dorosłym życiu. Może dotyczyć niezasługiwania na miłość, poczucia nieadekwatności, niestabilności relacji, opuszczenia, poczucia wewnętrznego defektu lub niekompetencji. Celem terapii jest m. in. identyfikacja i odzyskanie kontaktu z emocjami leżącymi u podłoża schematu, aby móc adekwatnie zadbać o swoje potrzeby emocjonalne w codziennym życiu.

Oferta

50 minutowa sesja terapeutyczna: 180 zł.
Jednorazowa konsultacja psychologiczna: 180 zł.

Ilość i częstotliwość spotkań terapeutycznych są zależne od indywidualnego kontraktu terapeutycznego oraz ustalane wspólnie z terapeutą podczas konsultacji kwalifikującej do terapii, standardowo spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Kontakt

Sesje odbywają się w budynku Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku przy ulicy Targ Rakowy 5/6. Pokój 419 na IV piętrze.

Numer konta: 78 1050 1764 1000 0092 0195 8650

W celu umówienia się na konsultację, proszę o kontakt telefoniczny: +48 511 863 372 lub email: terapia@in-contro.pl

„Im bardziej możesz się śmiać, gdy jesteś szczęśliwy, płakać gdy jesteś smutny, używać złości aby wyznaczyć granice, kochać z pasją oraz dawać i otrzymywać ciepło w pełny i otwarty sposób, tym dalej jesteś od cierpienia” Leslie Greenberg